Ana Sayfa (Kitap) » Kitap » Türkiye Üzerine Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 


Ahmet Alpay Dikmen

Benan Eres

Bilsay Kuruç

Cem Eroğul

Erdoğan Yıldırım

Erinç Yeldan

Hasan Ünal Nalbantoğlu

İlhan Uzgel

Korkut Boratav

Metin Çulhaoğlu

Metin Özuğurlu

Oktar Türel

Ömür Sezgin

Şemsa Özar

Taner Timur
Kriz ve... Toplum, İnsan, İdeoloji, Ekonomi  
Fiyatı: 12,00TL
Sitemizde:
10,80TL

İndirim: %10
Kitap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş
Yayınevi: Tan


Kategori: Türkiye Üzerine

Özellikler: Boyut: 13.5x19.5 / İthal Kitap Kağıdı / 170 sayfa
Yayın Tarihi: Eylül 2009Barkod: 9786055668037
ISBN: 9786055668037


Bu ürün şu anda tükenmiştir. Yakında tekrar stoklarımıza girecektir.


Diğer Eserleri: Ahmet Alpay Dikmen
Makine İş Kapitalizm ve İnsan, Tan (Kitap - Yazar)
Makine, İş, Kapitalizm ve İnsan, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Mülkiye-247, X (Dergi - Yayın Yönetmeni)
Patikalar, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Benan Eres
Zor Zamanlarda Emek - Türkiye'de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Bilsay Kuruç
İktisat Söyleşileri, Bilgi (Kitap - Yazar)
Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi (Kitap - Yazar)
Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kitap - Yazar)
Türkiye'de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980 Attila Sönmez'e Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Cem Eroğul
Anatüzeye Giriş - Anayasa Hukukuna Giriş, İmaj (Kitap - Yazar)
Birey Nedir? - Öz Türkçe Bir Marksist Yaklaşım Denemesi, Yordam (Kitap - Yazar)
Çağdaş Devlet Düzenleri, Kırlangıç (Kitap - Yazar)
Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Yordam (Kitap - Yazar)
Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, İmge (Kitap - Yazar)
Devlet Nedir?, Yordam (Kitap - Yazar)
Devlet Nedir?, İmge (Kitap - Yazar)
Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge (Kitap - Yazar)
Felsefe İncelemeleri, Yordam (Kitap - Çevirmen)
Marksizm ve Birey Sorunsalı, Yordam (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Erdoğan Yıldırım
Bir Aile Cinayeti, Ayrıntı (Kitap - Çevirmen)
Türkiye'de Siyaset Süreci ve Profesyonel Siyasette Benliğin Kurulması, Ark (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Erinç Yeldan
İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil (Kitap - Yazar)
Korkut Boratav'a Armağan, İletişim (Kitap - Derleyen)
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İletişim (Kitap - Yazar)
Küreselleşme, Kim için?, Yordam (Kitap - Yazar)
The Economics of Growth and Distribution, Efil (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Hasan Ünal Nalbantoğlu
Arayışlar - Bilim, Kültür, Üniversite, İletişim (Kitap - Yazar)
Patikalar, İmge (Kitap - Yazar)
Patikalar, İmge (Kitap - Çevirmen)
Patikalar, İmge (Kitap - Yayıma Hazırlayan)
Yan Yollar - Düşünce, Bilgi, Sanat, İletişim (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: İlhan Uzgel
AKP Kitabı - Bir Dönüşümün Bilançosu, Phoenix (Kitap - Derleyen)
Türkiye'nin Komşuları, İmge (Kitap - Derleyen)
Türkiye'nin Komşuları, İmge (Kitap - Yazar)
Ulusal Çıkar ve Dış Politika, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Korkut Boratav
1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge (Kitap - Yazar)
Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni, Bilim ve Gelecek (Kitap - Yazar)
Bir Krizin Kısa Hikâyesi, Arkadaş (Kitap - Yazar)
Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, Siyasal (Kitap - Yazar)
Dünyadan Türkiye'ye, İktisattan Siyasete, Yordam (Kitap - Yazar)
Ekim Devrimi'nin 100. Yılında Sosyalizmin Güncelliği, Ceylan (Kitap - Yazar)
Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Yordam (Kitap - Yazar)
İktisat Söyleşileri, Bilgi (Kitap - Yazar)
İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri, İmge (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri I, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Küreselleşme - Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, İmge (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye İktisat Tarihi 1908-2015, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'de Devletçilik, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'nin Faşizmleri ve AKP, İmge (Kitap - Yazar)
Yeni Dünya Düzeni Nereye?, İmge (Kitap - Yazar)
Zor Zamanlarda Emek - Türkiye'de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Metin Çulhaoğlu
Bediüzzaman Said Nursi Olayı, İletişim (Kitap - Çevirmen)
Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu, YGS (Kitap - Yazar)
Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu, Yordam (Kitap - Yazar)
Doğruda Durmanın Felsefesi Seçme Yazılar 1970-2000 (3 kitap takım), YGS (Kitap - Yazar)
Doğruda Durmanın Felsefesi-1, YGS (Kitap - Yazar)
Gelenek-83, X (Dergi - Yayın Yönetmeni)
Gelenek-84, X (Dergi - Yayın Yönetmeni)
Gelenek-85, X (Dergi - Yayın Yönetmeni)
Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine, Yordam (Kitap - Çevirmen)
Hegemonyadan Diktatoryaya AKP ve Liberal-Muhafazakâr İttifak, Tan (Kitap - Yazar)
Marksist Metin Analizleri, Nazım Kültürevi (Kitap - Yazar)
PKK Üzerine Yazılar, Vate (Kitap - Çevirmen)
Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi, İletişim (Kitap - Çevirmen)
Sivil Toplum: Devletin Büyümesi, YGS (Kitap - Yazar)
Solda "Sivil Toplum" Söylemi - Gerçekler ve Yanılsamalar, Özgür (Kitap - Yazar)
Son Klasik Darbe, Aykırı (Kitap - Yazar)
Sosyalist Devrim Teorisi, NK (Kitap - Yazar)
Sovyet Deneyinden Siyaset Dersleri, Yordam (Kitap - Yazar)
Tarih Türkiye Sosyalizm - Bir Mirasın Güncelliği, Yazılama (Kitap - Yazar)
Tarih Türkiye Sosyalizm Bir Mirasın Güncelliği, YGS (Kitap - Yazar)
Tarih, Türkiye, Sosyalizm, Yordam (Kitap - Yazar)
Zaman'ın Kitabı, YGS (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Metin Özuğurlu
Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu, Kalkedon (Kitap - Yazar)
Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu, Halkevleri (Kitap - Yazar)
Güvencesizleştirme - Süreç, Yanılgı, Olanak, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri I, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri I, Nota Bene (Kitap - Editör)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Nota Bene (Kitap - Editör)
Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı , Nota Bene (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Mülkiye-246, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-247, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-248, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-249, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-250, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Resmi İdeoloji ve Kemalizm, Akademi (Kitap - Yazar)
Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Yerel Yönetimler Kriz ve Halkın Hakları, Halkevleri (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Oktar Türel
Adam Smith Pekin'de -21. Yüzyılın Soykütüğü-, Yordam (Kitap - Editör)
Akdeniz'de Bir Ada - KKTC'nin Varoluş Öyküsü, İmge (Kitap - Derleyen)
Akdeniz'de Bir Ada - KKTC'nin Varoluş Öyküsü, İmge (Kitap - Yazar)
Geç Barbarlık Çağı 1 - Dünya ve Türkiye, Yordam (Kitap - Yazar)
Geç Barbarlık Çağı 2 - Planlama, Kurumsal Yapıda Dönüşüm ve Sanayileşme, Yordam (Kitap - Yazar)
Küresel Tarihçe 1945-79, Yordam (Kitap - Yazar)
Küreselleşme - Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, İmge (Kitap - Yazar)
Küreselleşmeye Güney'de Tepkiler, Dipnot (Kitap - Derleyen)
Türkiye'de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980 Attila Sönmez'e Armağan, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Kitap - Yazar)
Uzun XIX. Yüzyılda Orta Avrupa, Yordam (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Ömür Sezgin
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Marx, Kapital ve Diyalektik Materyalizm, Phoenix (Kitap - Yazar)
Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Şemsa Özar
Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği, İmge (Kitap - Yazar)
Ne Değişti? - Kürt Kadınların Zorunlu Göç Deneyimi, Ayizi Kitap (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Taner Timur
AKP'nin Önlenebilir Karşı-Devrimi, Yordam (Kitap - Yazar)
Devrimler Çağı - 1848 - 1871 - 1917, Yordam (Kitap - Yazar)
Efsaneler ve Gerçekler, İmge (Kitap - Yazar)
Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi, Yordam (Kitap - Yazar)
Felsefi İzlenimler, İmge (Kitap - Yazar)
Habermas'ı Okumak, Yordam (Kitap - Yazar)
Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İmge (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Marksizm, İnsan ve Toplum, Yordam (Kitap - Yazar)
Marx - Engels ve Osmanlı Toplumu, Yordam (Kitap - Yazar)
Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi, Yordam (Kitap - Yazar)
Osmanlı Çalışmaları -İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine-, İmge (Kitap - Yazar)
Osmanlı Kimliği, İmge (Kitap - Yazar)
Osmanlı Toplumsal Düzeni, İmge (Kitap - Yazar)
Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, İmge (Kitap - Yazar)
Sürüden Ayrılanlar, İmge (Kitap - Yazar)
Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, İmge (Kitap - Yazar)
Türk Devrimi ve Sonrası, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye Nasıl Küreselleşti?, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı, Yordam (Kitap - Yazar)
Türkler ve Ermeniler, İmge (Kitap - Yazar)
Yakın Osmanlı Tarihinde Aykırı Çehreler, İmge (Kitap - Yazar)

Yorumlar Ana Sayfa Devam  

Bu yayını satın alanlar ayrıca şunları satın almışlar
Rastgele Ben
Engin Geçtan
Rastgele Ben
Metis
20,00TL
15,00TL

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Amcanın Düşü
Can
12,00TL
9,00TL

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları
İletişim
15,50TL
11,62TL

Metin Özuğurlu
Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı
Nota Bene
32,00TL
28,80TL

William H. McNeill
Andre Gunder Frank
Barry K. Gills
K. Ekholm
Jonathan Friedman
David Wilkinson
Samir Amin
Janet Abu-Lughod
Immanuel Wallerstein
Dünya Sistemi
İmge
63,00TL
50,40TL

Korkut Boratav
Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm
İmge
36,00TL
28,80TL

Hata Bildirimi

Bu ürünün bilgilerinde hata olduğunu düşünüyorsanız bunu bize aşağıdaki formu doldurarak bildirebilirsiniz.
Ürün bilgileri eksik ya da hatalı girilmiş.
Kişi bilgileri eksik ya da hatalı girilmiş.
Ürün fiyat bilgisi hatalı.
Ürün resmi hatalı.
Diğer
Sepet Devam
Boş

 

Yayınevi Bilgisi
Diğer Yayınlar
  
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Kulağım Karadeniz'de
2. M. S. 2150
3. Kasırga - Aera!
4. Temel Gazetecilik
5. Galaktik Çömlek Tamircisi
Arkadaşınıza Önerin

Bu yayını bir arkadaşınıza önerin.
Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.355s