Ana Sayfa (Kitap) » Kitap » Siyaset Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 


Abdurrahman Aydın

Ali Murat Özdemir

Aynur Özuğurlu

Çiğdem Çidamlı

Ebubekir Aykut

Ergin Yıldızoğlu

Ersin Vedat Elgür

Filiz Çulha Zabcı

Korkut Boratav

Metin Özuğurlu

Michael A. Lebowitz

Onur Karahanoğulları

Samir Amin

Sonay Bayramoğlu

Umar Karatepe

Yalçın Bürkev

Yasemin Özdek
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri I  
Fiyatı: 27,00TL
Sitemizde:
24,30TL

İndirim: %10
Kitap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş
Yayınevi: Nota Bene

Editör : Ersin Vedat Elgür
Editör : Metin Özuğurlu
Editör : Yalçın Bürkev
Editör : Yasemin Özdek

Kategori: Siyaset

Özellikler: Boyut: 16x23.5 / İthal Kitap Kağıdı / 326 sayfa
Yayın Tarihi: Ocak 2011


Hak kavramı tılsımlıdır; kökleri yöneten-yönetilen ayrımının ilk çıktığı zamanlara uzanır. Tılsım; kavramın adil ve doğru olanı imlemesi ve (hak) sahibine belli bir ölçekte meşruiyet ve egemenlik alanı sunmasıyla ilgilidir. Burjuvazi; 18. yüzyıldan başlayarak hak kavramının bu tılsımını kendi sınıf iktidarını güvenceye alan bir zırh gibi kuşanmıştır. Yeni bin yılın eşiğinde tılsım el değiştiriyor; yönetsel erkin sermaye karakteri küresel çapta üryanlaşırken, zırhtan geriye paslı bir demir yığını kalıyor!

Bu derlemenin konusu, kuramsal, tarihsel ve güncel boyutlarıyla hak mücadeleleridir. Emekçi sınıfların mücadele sathı olarak hak mücadelesi; emeğin yeniden üretiminin meta-dışı alanlarını zapt eden sermaye tahakkümüne karşı hem direnişin hem de kolektivist yeniden inşanın olanaklarını içinde barındırıyor. İşçi sınıfı sosyalizmi bakımından bu kapsam, yaşadığımız tarihsel dönemde güncelin devrimcileşmesi-devrimin güncelleşmesi sarmalında somutlaşıyor. Bu kapsam ve konumlanış içindeki derlemede, sosyalizmin yeniden inşa sürecinde hak mücadelelerinin kritik rolünü açığa çıkartmaya dönük ulusal ve uluslararası katkılara yer veriliyor.


 Barkod: KITHAKMUC1
ISBN: 9786055513047


Bu ürün şu anda tükenmiştir. Yakında tekrar stoklarımıza girecektir.


Diğer Eserleri: Abdurrahman Aydın
Bilinçdışı Dil ve Arzu, Bibliotek (Kitap - Yazar)
Giorgio Agamben, Phoenix (Kitap - Çevirmen)
Jacques Lacan, Phoenix (Kitap - Çevirmen)
Mesih Masalı, Chiviyazıları (Kitap - Çevirmen)
Postyapısalcılık, Phoenix (Kitap - Yazar)
Siyasal İdeolojiler - Kökenleri ve Etkileri, Siyasal (Kitap - Çevirmen)
Slavoj Zizek, Phoenix (Kitap - Çevirmen)

Diğer Eserleri: Ali Murat Özdemir
11 Eylül: Küresel Felakete Yerel Yorumlar, Tan (Kitap - Derleyen)
Emperyalizmin Hayaletleri -Küresel Düzenlemenin Bugünü-, İmge (Kitap - Yazar)
Emperyalizmin Hayaletleri -Küresel Düzenlemenin Bugünü-, İmge (Kitap - Derleyen)
Güç Buyruk Düzen, İmge (Kitap - Yazar)
Kolektif Emperyalizm-Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği, İmge (Kitap - Yazar)
Kolektif Emperyalizm-Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği, İmge (Kitap - Derleyen)
Sermayenin Adaleti - Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika, Dipnot (Kitap - Yazar)
Sözün Mülkiyeti-Hukukun Ekonomi Politiği, Dipnot (Kitap - Yazar)
Türk Dış Politikası'nın Ekonomi Politiği - Büyük Sorulara Küçük Yanıtlar, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'nin Hukuk Sisteminde Yapısal Dönüşüm, İmge (Kitap - Derleyen)
Ulusların Sefaleti, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Aynur Özuğurlu
21. Yüzyıl Feminizmine Doğru, Nota Bene (Kitap - Editör)
Marksizmin Ötesinde Marksizm, İmge (Kitap - Çevirmen)

Diğer Eserleri: Çiğdem Çidamlı
Clara Zetkin, Nota Bene (Kitap - Çevirmen)
Emperyalizmin Yeniden Keşfi, Kalkedon (Kitap - Çevirmen)
Emperyalizmin Yeniden Keşfi, Devin (Kitap - Çevirmen)
Gürültü - Sesin Beşeri Tarihi, Kolektif (Kitap - Yazar)
Luviler - Anadolu'nun Gizemli Halkı, Kalkedon (Kitap - Çevirmen)
Marksizm ve Kadınların Ezilmişliği, Nota Bene (Kitap - Çevirmen)
Medyanın Sorunu, Kalkedon (Kitap - Çevirmen)
Neoliberalizm ve Kriz, Kalkedon (Kitap - Çevirmen)
Sınıf Analizine Yaklaşımlar, Nota Bene (Kitap - Çevirmen)
Sömürgesiz Emperyalizm, Devin (Kitap - Çevirmen)

Diğer Eserleri: Ebubekir Aykut
Emperyalizmin Hayaletleri -Küresel Düzenlemenin Bugünü-, İmge (Kitap - Yazar)
Kolektif Emperyalizm-Mağribden Maşrıka Dönüşümün Ekonomi Politiği, İmge (Kitap - Yazar)
Türk Dış Politikası'nın Ekonomi Politiği - Büyük Sorulara Küçük Yanıtlar, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Ergin Yıldızoğlu
5. Sanattan 5. Kola: Orhan Pamuk, İthaki (Kitap - Yazar)
5280, Tekin (Kitap - Yazar)
AKP : Siyasal İslam ve Restorasyon, Tekin (Kitap - Yazar)
Anabasis, Tekin (Kitap - Yazar)
Devrim ve Zaman, Cumhuriyet Kitapları (Kitap - Yazar)
Dinazorun Kuyruğu..., Remzi (Kitap - Yazar)
Emperyalizm ve Jeopolitik, Remzi (Kitap - Yazar)
Emperyalizm ve Siyasal İslam Arasında Türkiye, Siyah Beyaz (Kitap - Yazar)
Ergenekon ve Sosyalistler, Siyah Beyaz (Kitap - Yazar)
Geceyle "Gece" Arasında, Alkım (Kitap - Yazar)
Hegemonyadan İmparatorluğa, Everest (Kitap - Yazar)
Köpeğin Ahlakı, Gri (Kitap - Yazar)
Kriz Teori ve Gözlem, Cumhuriyet Kitapları (Kitap - Yazar)
Küreselleşmeden Sonra Geçiş Sürecinde Gezintiler, Ütopya (Kitap - Yazar)
Laiklik Savunulmalıdır, Tekin (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Ersin Vedat Elgür
Bir Proleter Devrim Teorisyeninin Yazıları, Nota Bene (Kitap - Çeviri Editörü)
Felsefenin Arzusu - Politika, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Nota Bene (Kitap - Editör)
Yeni Diyalektik ve Politik İktisat, Nota Bene (Kitap - Çevirmen)
Yeni Sol Yeni Sağ, Phoenix (Kitap - Yazar)
Yeni Toplumsal Hareketler - Küreselleşme Çağında Toplumsal Muhalefet, Kalkedon (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Filiz Çulha Zabcı
Dünya Bankası - Yanılsamalar ve Gerçekler, Yordam (Kitap - Yazar)
Kral-Devletten Ulus-Devlete, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'de Neoliberalizm - Demokrasi ve Ulus Devlet, Yordam (Kitap - Editör)
Yerel Yönetimler Kriz ve Halkın Hakları, Halkevleri (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Korkut Boratav
1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İmge (Kitap - Yazar)
Bilimden Felsefeye Akademik Bir Çevrenin Serüveni, Bilim ve Gelecek (Kitap - Yazar)
Bir Krizin Kısa Hikâyesi, Arkadaş (Kitap - Yazar)
Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, Siyasal (Kitap - Yazar)
Dünyadan Türkiye'ye, İktisattan Siyasete, Yordam (Kitap - Yazar)
Ekim Devrimi'nin 100. Yılında Sosyalizmin Güncelliği, Ceylan (Kitap - Yazar)
Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, Yordam (Kitap - Yazar)
İktisat Söyleşileri, Bilgi (Kitap - Yazar)
İstanbul ve Anadolu'dan Sınıf Profilleri, İmge (Kitap - Yazar)
Kriz ve... Toplum, İnsan, İdeoloji, Ekonomi, Tan (Kitap - Yazar)
Küreselleşme - Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı, İmge (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye İktisat Tarihi 1908-2015, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'de Devletçilik, İmge (Kitap - Yazar)
Türkiye'nin Faşizmleri ve AKP, İmge (Kitap - Yazar)
Yeni Dünya Düzeni Nereye?, İmge (Kitap - Yazar)
Zor Zamanlarda Emek - Türkiye'de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Metin Özuğurlu
Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu, Kalkedon (Kitap - Yazar)
Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğuşu, Halkevleri (Kitap - Yazar)
Güvencesizleştirme - Süreç, Yanılgı, Olanak, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Kriz ve... Toplum, İnsan, İdeoloji, Ekonomi, Tan (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Nota Bene (Kitap - Editör)
Küçük Köylülüğe Sermaye Kapanı , Nota Bene (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)
Mülkiye-246, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-247, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-248, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-249, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Mülkiye-250, X (Dergi - Sorumlu Müdür)
Resmi İdeoloji ve Kemalizm, Akademi (Kitap - Yazar)
Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Yerel Yönetimler Kriz ve Halkın Hakları, Halkevleri (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Michael A. Lebowitz
21. Yüzyıl İçin Sosyalizm - Bugünden Kuralım, Yordam (Kitap - Yazar)
Kapital'in Ötesi, Phoenix (Kitap - Yazar)
Reel Sosyalizmin Çelişkileri-Yöneten ve Yönetilen, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Sosyalist Alternatif, Yordam (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Onur Karahanoğulları
Birinci Meclisin İçki Yasağı (Men-i Müskirat Kanunu), Phoenix (Kitap - Yazar)
Kamu Hizmeti, Turhan (Kitap - Yazar)
Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge (Kitap - Yazar)
Marksizm ve Hukuk - Diyalektik Hukuk Bilimi, Yordam (Kitap - Yazar)
Marksizm ve..., İmge (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Samir Amin
Avrupa Merkezcilik, Ayrıntı (Kitap - Yazar)
Avrupa ve Arap Dünyası, Versus (Kitap - Yazar)
Avrupa-Merkezcilik - Bir İdeolojinin Eleştirisi, Yordam (Kitap - Yazar)
Avrupamerkezcilik, Chiviyazıları (Kitap - Yazar)
Dünya Sistemi, İmge (Kitap - Yazar)
Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, Yordam (Kitap - Yazar)
Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, Kaynak (Kitap - Yazar)
Entelektüel Yolculuğum, Ütopya (Kitap - Yazar)
Kaos İmparatorluğu, Kaynak (Kitap - Yazar)
Kapitalizmden Uygarlığa, Yordam (Kitap - Yazar)
Kapitalizmden Uygarlığa - Sosyalist Perspektifi Yeniden İnşa Etmek, Özgür Üniversite (Kitap - Yazar)
Kapitalizmin Hayaleti, Sarmal (Kitap - Yazar)
Köylü ve İşçi Mücadeleri, Özgür Üniversite (Kitap - Editör)
Küreselleşmiş Değer Yasası - Kıyısı Olmayan Marx, Yordam (Kitap - Yazar)
Liberal Virüs, Özgür Üniversite (Kitap - Yazar)
Liberal Virüs - Sürekli Savaş ve Dünyanın Amerikanlaştırılması, Yordam (Kitap - Yazar)
Maoizmin Geleceği, Kaynak (Kitap - Yazar)
Mısır'da Sosyalizm, Kaynak (Kitap - Yazar)
Modernite Demokrasi ve Din, Özgür Üniversite (Kitap - Yazar)
Modernite, Demokrasi ve Din - Kültüralizmlerin Eleştirisi, Yordam (Kitap - Yazar)
V. Enternasyonal İçin..., Özgür Üniversite (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Sonay Bayramoğlu
Güvencesizleştirme - Süreç, Yanılgı, Olanak, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Toplumcu Belediye Nam-ı Diğer Belediye Sosyalizmi, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Yönetişim Zihniyeti, İletişim (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Yalçın Bürkev
Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı, Nota Bene (Kitap - Editör)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Nota Bene (Kitap - Editör)
ODTÜ Tarih Direniyor, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, Nota Bene (Kitap - Yazar)

Diğer Eserleri: Yasemin Özdek
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Kırmızıkalem (Kitap - Yazar)
Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE (Kitap - Yazar)
Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II, Nota Bene (Kitap - Editör)
Şirket Egemenliği Çağı, Nota Bene (Kitap - Yazar)
Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, Öteki (Kitap - Yazar)
Yerel Yönetimler Kriz ve Halkın Hakları, Halkevleri (Kitap - Yazar)

Yorumlar Ana Sayfa Devam  

Bu yayını satın alanlar ayrıca şunları satın almışlar

Osman Ulagay
Türkiye Kime Kalacak?
Doğan Kitap
13,00TL
11,70TL

Hikmet Kıvılcımlı
Finans-Kapital ve Türkiye
Derleniş
5,00TL

Yerellik ve Politika -Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi-
İmge
36,00TL
28,80TL

Korkut Boratav
Yeni Dünya Düzeni Nereye?
İmge
24,00TL
19,20TL

Sinan Meydan
Son Truvalılar
İnkılap
31,00TL
27,90TL

Tayfun Er
Erguvaniler - Türkiye'de İktidar Doğanlar
Destek
20,00TL
18,00TL

Hata Bildirimi

Bu ürünün bilgilerinde hata olduğunu düşünüyorsanız bunu bize aşağıdaki formu doldurarak bildirebilirsiniz.
Ürün bilgileri eksik ya da hatalı girilmiş.
Kişi bilgileri eksik ya da hatalı girilmiş.
Ürün fiyat bilgisi hatalı.
Ürün resmi hatalı.
Diğer
Sepet Devam
Boş

 

Yayınevi Bilgisi
Nota Bene
Diğer Yayınlar
  
En Çok Satanlar


Haftanın En Çok Satanları
1. Kulağım Karadeniz'de
2. M. S. 2150
3. Kasırga - Aera!
4. Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
5. Temel Gazetecilik
Arkadaşınıza Önerin

Bu yayını bir arkadaşınıza önerin.
Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.297s