Ana Sayfa (Kitap) » Kişi Bilgisi » Kişi Bilgisi Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 

Kişi Bilgisi
Facebook'da PaylaşTwitter'da Paylaş

Alaattin Topçu
01.04.1962 Artvin-Ardanuç doğumlu. Ankara’da yaşayan Alaattin Topçu, bir dönem Edebiyatçılar Derneği yönetim kurulunda görev aldı. Ayrıca, değişik illerde yayımlanan “Eşik”, “Uğraş” gibi sanat-edebiyat dergilerinin Ankara temsilciliğini üstlendi. 1995 yılında Suteni Yayıncılık’ı kurdu. 1996 yılında “Kavram Karmaşa” adlı sanat-edebiyat-deneme dergisini (bir grup arkadaşıyla birlikte) çıkardı. 1997 başında Suteni Kitabevi’ni açtı ve altı ay sonra kapamak durumunda kaldı. Halen sanat-edebiyat dergisi Damar’ın yayın yönetmenliğini yürütüyor. Ayrıca, “İmge Kitabevi Yayınları”nda çalışıyor.

Alaattin Topçu’nun Yapıtları:
Acemi Aşklar Toplamı (Şiir, Damar Yayınları, Ankara, Ocak 1992; 2. Baskı, Suteni Yayıncılık, Ankara, Temmuz 1995)
İntiharlar Kitabı (Şiir, Prospero Yayınları, Ankara, Nisan 1994; geliştirilmiş 2. Baskı, Suteni Yayıncılık, Ankara, Nisan 1997)
Edebiyatta Aklı Netleştirmek/Aşkı Saflaştırmak (Eleştiri-Polemik, Prospero Yayınları, Ankara, Haziran 1995)
Aşkın ve Aklın Densizliği’nde (Şiir, Suteni Yayıncılık, Ankara, 1996)
Bir Hiç İçin Gece Dansı (Aforizmalar-Şiirsel Metinler, Suteni Yayıncılık, Ankara, Mart 1999)
Zamandışı Sevişmek (Roman, Suteni Yayıncılık, Ankara, Şubat 2001)

DÜZELTMEN
Şam’da Raks / Nacy Lindisfarne
Üç Kadın / Minna Canth
Suçlar ve Cezalar Hakkında / Cesare Beccaria
Beccaria’nın İnsanlığa Bildirisi / Sami Selçuk
Yıldızlar / Can Dündar
Türkiye’de Alevilik / Murat Okan
Batı Mitolojisi / Josep Campbell
Doğu Mitolojisi / Josep Campbell
Dünya Mitolojisi / Dona Rosenberg
Modern Avrupa’da Ayaklanmalar ve Devrimler / Yves-Marie Bercé
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri / Berrington Moore, Jr.
Devletler ve Toplumsal Devrimler / Therda Skocpol
Bir Dâhinin Güncesi / Salvador Dali
Ahlaksız / André Gide
Algı Kapıları / Aldous Huxley
Çocuklukta İlişkiler / Nuran Hortaçsu
Felsefeye Çağrı /
Felsefede Doğruluk ya da Hakikat / Harun Tepe
Büyülü Fener / Can Dündar
Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş / Taner Timur
Din Üstüne / David Hume
Ritüel ve İktidar / S. R. F. Price
İslami Ortadoğu / Charles Lindholm
İran’ın Sınır Boylarında Göçebeler / Richard Tapper
Din Üzerine Antropolojik İncelemeler / Brian Morris
Türkiye’nin Demokrasi Tarihi -1839-1950 / Tevfik Çavdar
Türkiye’nin Demokrasi Tarihi -1950’den Günümüze / Tevfik Çavdar Türkiye Ekonomisinin Tarihi / Tevfik Çavdar
Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci / Atilla Özsever
Temel Gazetecilik / Oya Tokgöz
Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü / Oral Sander
Türkiye ve Orta Asya / Kemal Karpat
Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm/ Kemal Karpat
Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk / Kemal Karpat
Kızılderili Mitolojisi / Alice Morriott – Carol K. Rachlin
Hint Mitolojisi Sözlüğü / Korhan Kaya
Hindu Söylenceleri / Rahibe Nivedita
Ramayana / Valmiki / çev. ve der. Korhan Kaya
Manitular / Basil Johnston
Demokratik Usüller Üzerine Yeniden Düşünmek / Ülkü Doğanay
Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı / Alaeddin Şenel
Kutsanmamış Azizeler / Michele Roberts
Osmanlı – Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik / Taner Timur
Dünya Tarihi / William H. McNeill
Avrupa Tarihi / Norman Davies (çıkıyor)
Beni Gerçekten Tanısaydın Yine de Sever miydin?
Dans Eden Benlikler
Türkiye Nasıl Küreselleşti / Taner Timur
Türk Bireyi Kuramına Giriş / Taner Timur
Küçük Motl / Şolom AleyhemEserleri

100 Soruda Para ve Para Politikası - Düzeltmen (İmge)
1980'li Yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm - Düzeltmen (İmge)
1989 Berlin Duvarı - Düzeltmen (İmge)
Ahlaksız - Düzeltmen (İmge)
Amerika Birleşik Devletleri Halklarının Tarihi - Düzeltmen (İmge)
Aşksal Hakları İhlalen - G. Yayın Yönetmeni (Kurgu Kültür Merkezi)
Avrupa Toplum Modeli - Düzeltmen (İmge)
Bakan Danışmanı'nın Not Defteri - Düzeltmen (İmge)
Beccaria'nın İnsanlığa Bildirisi - Düzeltmen (İmge)
Ben Biz Siz Hepimiz - Düzeltmen (İmge)
Ben Sen Biz - Düzeltmen (İmge)
Beni Gerçekten Tanısaydın Yine de Sever miydin? - Düzeltmen (İmge)
Benim Gençliğim - Düzeltmen (İmge)
Bilim ve Buluşlar Tarihi - Düzeltmen (İmge)
Bir Hiç İçin Gece Dansı - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Bir Hiç İçin Gece Dansı - Yazar (Suteni)
Bir İnkılâbın Günbatımı: 1908-2008 - Düzeltmen (İmge)
Bir Us ve Bilim Savaşçısı - Cemal Yıldırım'a Armağan - Düzeltmen (İmge)
Biyoloji Tarihi -İlk Uygarlıklardan On Dokuzuncu Yüzyıla- - Düzeltmen (İmge)
Boşluk ve Doluluk -Çin Resim Sanatının Anlatım Biçimi- - Düzeltmen (İmge)
Büyülü Fener - Düzeltmen (İmge)
Çevre Etiği -Çevre Felsefesine Giriş- - Düzeltmen (İmge)
Çoğul İspanya-Anayasal Sistemi ve Ayrılıkçı Terörle Mücadele Modeli- - Düzeltmen (İmge)
Çürük Kapı - Düzeltmen (İmge)
Damar-183 - Yayın Yönetmeni (X)
Değişen Kahramanımız - Düzeltmen (İmge)
Devletler ve Toplumsal Devrimler - Düzeltmen (İmge)
Dünya Ekonomisinde Dönüşüm - Düzeltmen (İmge)
Düşünce Sefaletinin Kıskacında - Düzeltmen (İmge)
Ecevit ve Gizli Arşivi - Yayıma Hazırlayan (İmge)
Ekonomi Politik - Düzeltmen (İmge)
Felsefeye Çağrı - Düzeltmen (İmge)
Felsefi İzlenimler - Düzeltmen (İmge)
Fili Tarif Etmek: Özel Televizyona Beş Kala - Düzeltmen (İmge)
Ganj Yunağı'nın Öyküsü - Düzeltmen (İmge)
Gelişim Psikolojisi Kuramları - Düzeltmen (İmge)
Gölgedekiler - Düzeltmen (İmge)
Gün Doğmadan - Düzeltmen (İmge)
Güzel Çağ - Bizim Ergenekon'a Giriş - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Güzel/Tatlı Çağ - 1. Kitap - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Güzel/Tatlı Çağ - 2. Kitap - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Hayalci Çocuklar - Düzeltmen (İmge)
Hayata ve Siyasete Dair - Düzeltmen (İmge)
Heykel Sanatı - Düzeltmen (İmge)
Hindistan'da Diller - Düzeltmen (İmge)
Hz. Muhammed ve Charlemagne - Düzeltmen (İmge)
İdeolojinin Serüveni -Yanlış Bilinç ve Hegemonyadan Söyleme- - Düzeltmen (İmge)
İktidar Yumağı - Medya-Sermaye-Devlet - Düzeltmen (İmge)
İlkel Mitoloji -Tanrının Maskeleri-1 - Düzeltmen (İmge)
İnsanlık Tarihi - Kemirgenlerden Sömürgenlere - Düzeltmen (İmge)
İz Bırakan Gazeteler ve Gazeteciler -Babıâli'den Geriye Ne Kaldı? - Düzeltmen (İmge)
Jacques Lacan'ın Kuramı Üzerine Beş Ders - Düzeltmen (İmge)
Japon Çocuklarının En Sevdiği Masallar - Düzeltmen (İmge)
Kadınlar İçin Haykular - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Kalkınma Yeniden -Alternatif İktisat Politikaları Elkitabı- - Düzeltmen (İmge)
Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim - Düzeltmen (İmge)
Kapitalist Ekonominin Temelleri - Düzeltmen (İmge)
Kentsel Çelişki ve Siyaset - Kapitalist Kentleşme Süreçlerinin Eleştirisi - Düzeltmen (İmge)
Kentsel Yenileme - Yasal-Yönetsel Boyut Planlama ve Uygulama - Düzeltmen (İmge)
Kırılma Noktası - Düzeltmen (İmge)
Kurumsal İktisat - Düzeltmen (İmge)
Kuşatma Altında - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Kuşatma Altında - Yazar (Siyah Beyaz)
Küçük Motl - Düzeltmen (İmge)
Küreselleşme - Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı - Düzeltmen (İmge)
Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikacılık - Düzeltmen (İmge)
Küskün Fotoğraflar - Düzeltmen (İmge)
Lady Windermere'in Yelpazesi - Düzeltmen (İmge)
Makineli Tüfekçiler - Düzeltmen (İmge)
Mandarinler - Düzeltmen (İmge)
Manidar Haykular - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Marksizmin Ötesinde Marksizm - Düzeltmen (İmge)
Marmid - G. Yayın Yönetmeni (Kurgu Kültür Merkezi)
Matmazel Ayşe - Düzeltmen (İmge)
Mavi -Bir Rengin Tarihi- - Düzeltmen (İmge)
Maymunlar Kerhanesi - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Oğuz'dan Selçuklu'ya -Boy, Konat ve Devlet- - Düzeltmen (İmge)
Orta-Asya Türk İmparatorluğu -VI.-VIII. Yüzyıllar- - Düzeltmen (İmge)
Orta-Asya Türk Tarihi Üzerine Altı Çalışma - Düzeltmen (İmge)
Osmanlı Modernleşmesi - Toplum, Kurumsal Değişim ve Nüfus - Düzeltmen (İmge)
Osmanlı'da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma - Düzeltmen (İmge)
Osmanlı'da İki Tarz-ı İdare -Merkeziyetçilik-Adem-i Merkeziyetçilik- - Düzeltmen (İmge)
Osmanlı'da Modernleşme ve Diplomasi - Düzeltmen (İmge)
Osmanlı'yı Özlemek ya da Tarih Tasarlamak - Düzeltmen (İmge)
Oz Büyücüsü -Zümrüt Kent- - Düzeltmen (İmge)
Ölümüme İlişkin Bir Yazı -Hint-Pakistan Edebiyatından Öyküler- - Düzeltmen (İmge)
Öteki Tanrılar -Alevi ve Bektaşi Mitolojisi- - Düzeltmen (İmge)
Öyle Bir Aşk - Düzeltmen (İmge)
Pazar Sabahı - Düzeltmen (İmge)
Postmodern Göstergeler- Maddi Kültür ve Postmodern Yaşam Biçimleri - Düzeltmen (İmge)
Psikanalizin Yedi Temel Kavramı - Düzeltmen (İmge)
Puslu Camın Arkasından - Düzeltmen (İmge)
Sakıncalı Doktor -20. Yüzyıldan Anılar- - Düzeltmen (İmge)
Salomé - Düzeltmen (İmge)
Savaş-Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı - Düzeltmen (İmge)
Seks Para ve İktidar - Kolektif Yaşamın Dönüşümü - Düzeltmen (İmge)
Sendikacılık ve Siyaset - Düzeltmen (İmge)
Sessiz Bir Veda - G. Yayın Yönetmeni (Kurgu Kültür Merkezi)
Siyah Kar - G. Yayın Yönetmeni (Kurgu Kültür Merkezi)
Sogut'ten Istanbul'a - Düzeltmen (İmge)
Sosyoloji ve Eğitim - Düzeltmen (İmge)
Sosyoloji ve Tarih - Düzeltmen (İmge)
Şakuntala - Düzeltmen (İmge)
Tarihin Sonu mu? -Fukuyama-Marx-Modernite- - Düzeltmen (İmge)
Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı - Düzeltmen (İmge)
Temsili Liberal Demokrasinin Önlenemez Krizi - Düzeltmen (İmge)
Toplumsal Savunma İlkeleri - Düzeltmen (İmge)
Toprak Kovgunları - Düzeltmen (İmge)
Türk Bireyi Kuramına Giriş - Düzeltmen (İmge)
Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu - Düzeltmen (İmge)
Türk Mitosları ve Anadolu Efsanelerinin İzsürümü - Düzeltmen (İmge)
Türkiye Komünist Partisi'nin Sönümlenmesi - Düzeltmen (İmge)
Türkiye Nasıl Küreselleşti? - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Alevilik - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Çocukluğun Tarihi - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Devletçilik - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Liberalizmin Kökenleri - Prens Sabahaddin (1877-1948) - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Medyanın Dönüşümü - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi 1876-1980 - Düzeltmen (İmge)
Türkiye'nin Dış Politikası - Düzeltmen (İmge)
Üç Kadın - Düzeltmen (İmge)
Üçlü Aşk Senfonisi - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Üçüncü Sınıf Nedir - Düzeltmen (İmge)
Ütopyacılık - Düzeltmen (İmge)
Yağmurdan Sonra - Düzeltmen (İmge)
Yanılsamalar Kenti - Düzeltmen (İmge)
Yanlış Sevilen Ülke - G. Yayın Yönetmeni (Kurgu Kültür Merkezi)
Yeni Dünya Düzeni Nereye? - Düzeltmen (İmge)
Yeni Sağ ve Devletin Değişimi -Yapısal Uyarlama Politikaları 1980-1995- - Düzeltmen (İmge)
Yenilmez Arafat - Düzeltmen (İmge)
Yerel Yönetimler - Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım - Düzeltmen (İmge)
Yıldızlar - Düzeltmen (İmge)
Yöntemi Bulmak - Düzeltmen (İmge)
Zadig ya da Yazgı - Düzeltmen (İmge)
Zamandışı Sevişmek - Yazar (Kurgu Kültür Merkezi)
Zamandışı Sevişmek - Yazar (Suteni)
Sepet Devam
Boş

 

Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.035s