Ana Sayfa (Kitap) » Kişi Bilgisi » Kişi Bilgisi Instagram Pinterest Google+ Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

Kişi Bilgisi Kişi Bilgisi
Facebook'da PaylaşTwitter'da Paylaş

Kemal Tahir
Babası Tahir Bey deniz yüzbaşısıydı ve sultan II. Abdülhamid’in yaverlerindendi. Ailenin en büyük erkek çocuğu olan Kemal Tahir, Cezayirli Hasan Paşa Rüşdiyesi'nden sonra girdiği Galatasaray Sultanisinin 10'uncu sınıfında annesinin vefatı üzerine eğitimini yarım bırakarak avukat katipliği, Zonguldak Kömür İşletmeleri’nde ambar memurluğu ve gazetecilik gibi işlerde çalışmaya başladı. İstanbul’da Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde düzeltmenlik, röportaj yazarlığı, çevirmenlik yaptı. Yedigün, Karikatür dergilerinde sayfa sekreteri oldu. Karagöz gazetesinde başyazarlık, Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yaptı.

1937'de Fatma İrfan Hanım ile evlendi.

1938 yılında Nazım Hikmet’le beraber Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde "Askeri İsyana Teşvik" suçlamasıyla yargılandı ve 15 yıl hapse mahkum oldu. Çankırı, Malatya, Çorum, Nevşehir ve Kırşehir cezaevlerinde yattı. 12 yıl sonra 1950’de genel afla özgürlüğüne kavuştu.

Cezaevi yaşamının ardından İstanbul'a döndü ve İzmir Ticaret gazetesinin İstanbul temsilciliği görevinde bulundu. İkinci eşi Semiha Sıdıka Hanım ile evlendi. Körduman, Bedri Eser, Samim Aşkın, f. m. ikinci, Nurettin Demir, Ali Gıcırlı gibi takma isimlerle gazetelere tefrika aşk ve macera romanları, senaryolar yazdı, fransızca çeviriler yaptı. 6-7 Eylül Olaylarında tekrar gözaltına alındı. Harbiye Cezaevi’nde 6 ay yattı. çıktıktan sonra 14 ay kadar Aziz Nesin ile birlikte kurdukları Düşün Yayınları'nı yönetti.

Metin Erksan, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz ile senaryo çalışmaları yaptı.

1968'de SSCB'ye gitti.

1970'de akciğer ameliyatı geçiren Tahir, özellikle Marksist terminolojiyi yerlileştirerek, Anadolu’ya uygun bir ulusal sol düşünce oluşturmaya çalıştı. Kendi çevresinde fikirlerini savunan bir grup oluşturan Kemal Tahir, dönemin bir çok aydını tarafından da eleştirildi. bu yüzden de çevresine bu tazyiklerden sıkıldığını sık sık dile getirirdi. yoğun bir şekilde eleştirildiği bir tartışma esnasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 21 Nisan 1973'de öldü.

Kemal Tahir'in düşüncelerindeki çıkış noktası Marksizm ile Türkiye gerçeği arasındaki bağlantı sorunuydu. Siyasi eylemlere de katılmış bir yazar olarak, Türkiye'de kendi algıladığı siyasal, sosyal, kültürel yapı ile Marksizmin sunduğu çözüm arasında bir çelişki görüyordu. Türk toplum yaşamına uymadığına inandığı Batılılaşmaya ilişkin yargısı da Marksizmi yetersiz bulmasına bağlıydı. Çünkü Marksizim, "Türkiye'de 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin siyasal ve kültürel uygulamalarını bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu" olarak değerlendiriyordu. Kemal Tahir ise böyle bir sınıfın varlığından kuşkuluydu. Böylece hem marksizmin, hem de batılılaşmanın ürünü olan cumhuriyet dönemi resmi tarih görüşünün aşılması düşüncelerinin temel noktası oldu.

Marx ve Engels'in doğu toplumlarıyla ilgili görüşlerini araştırdı. Cumhuriyet dönemi resmi ideolojilerinin dışında kalan Ömer Lütfi Berkan, Mustafa Akdağ, Halil İnalcık, Niyazi Berkes, Şerif Mardin gibi bilim adamlarının eserlerininden vardığı sonuca göre, Osmanlı-Türk toplumu, Marksizmin toplumların sosyo-ekonomik süreçte birbirini izleyen zorunlu aşamalar olarak gördüğü ilkel topluluk / kölecilik / feodalite / kapitalizm sürecinde yer almaz. Kendi kültürel ve sosyal yapısından kaynaklanan çok daha özel bir gelişme süreci, dinamikleri ile yapısal farklılıkları vardır. Bu nedenle batılılaşma, gerekli altyapısı olmayan bir topluma, soyut ve biçimsel bir üstyapı getirme çabasından başka birşey değildir. Köklü bir ekonomik ve toplumsal devrim yapılmadan başlatılan tepeden inme uygulamalar taklitçiliktir.

Bu ana fikir çerçevisinde eserlerinde Osmanlı toplumunun kölecilik ve feodalizmden çok farklı ve insancıl bir temel üzerine kurulduğunu anlatmayı amaçladı. Romanlarında da "Türk insanı ve Türkiye özeli" olgusunu ortaya çıkarmaya çalıştı.

Toplumsal gerçekçi çizgide sürdürdüğü yazarlık yaşamında eserlerinde yalın bir dil kullandı. diyaloglarla zengileştirdi, karizmatik karakterler yarattı. en üretken romancılarımızdan biri oldu.

Eserleri
Kemal Tahir edebiyata şiirle başladı. İlk şiirleri 1931'de "içtihad" dergisinde yayınlandı. Yeni Kültür, arkadaşlarıya birlikte kurdukları Geçit, Var, Ses dergilerinde şiirleri çıktı.

İlk önemli eseri 4 bölümlük Göl İnsanları uzun öyküsü Tan gazetesinde tefrika olarak yayınlandı, eser 1955'te kitap olarak basıldı. Yine 1955'te basılan Sağırdere romanıyla adını duyurdu.

İstanbul'u bir çerçeve gibi alıp Türklerin Osmanlılıktan cumhuriyet'e geçişini incelediği şehir romanları dizisinin ilk kitabı Esir Şehrin İnsanları 1956'da yayınlandı. Kitapta mütareke dönemi istanbul'unu anlattı. Dizinin diğer kitapları Esir Şehrin Mahpusu 1961'de, Hür Şehrin İnsanları 1976'da basıldı.

Başlangıçta köy ve köylü sorunlarına eğildi. daha sonra Türk Tarihi ve özellikle yakın tarihin olaylarını ele aldı. Devlet Anada, kuruluş sürecindeki Osmanlı toplumu ve yönetim sistemini, Kurt Kanunuda Atatürk'e karşı düzenlenmek istenen İzmir Suikastını, Rahmet Yolları Kesti ve Yedi Çınar Yaylasında ağalık ve eşkıyalık olgusunu inceledi. Yorgun Savaşçıda Anadolu'daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlamasına kadar geçen dönemi anlattı. Bozkırdaki Çekirdekte de köy enstitüleri üzerinde durdu.

Ekonomik zorluklar nedeniyle gazetelere tefrika romanları yazan Tahir, aynı zamanda çevirilerini yaptığı Mayk Hammer serisi için yeni kitaplar da yazdı.

Göl İnsanları
Sağırdere
Esir Şehrin İnsanları
Körduman
Rahmet Yolları Kesti
Yediçınar Yaylası
Köyün kamburu
Esir Şehrin Mahpusu
Kelleci Memet
Yorgun Savaşçı
Bozkırdaki Çekirdek
Devlet Ana
Kurt Kanunu
Büyük Mal
Yol Ayrımı
Namusçular Karılar Koğuşu
Hür Şehrin İnsanları
Dam Ağası
Harem'de Dört Kadın
Kemal Tahir'e
Mapusaneden Mektuplar (Nazım Hikmet'le yazışmaları)Eserleri

Arabacı Öyküler - Yazar (Adam)
Aşk Çetesi - Yazar (İthaki)
Aşk Çetesi - Yazar (İthaki)
Bir Mülkiyet Kalesi - Yazar (İthaki)
Bir Mülkiyet Kalesi - Yazar (Tekin)
Biz Böyle Delikanlılar Değildik! - Tefrika Romanları-Cilt2 -1937-1949 - Yazar (İthaki)
Bozkırdaki Çekirdek - Yazar (İthaki)
Bozkırdaki Çekirdek - Yazar (Tekin)
Büyük Mal - Yazar (İthaki)
Büyük Mal - Yazar (Adam)
Damağası - Yazar (İthaki)
Damağası - Yazar (Tekin)
Derini Yüzeceğim - Yazar (İthaki)
Devlet Ana - Yazar (İthaki)
Devlet Ana - 50. Yıl Özel Baskısı - Yazar (İthaki)
Dutlar Yetişmedi - Yazar (İthaki)
Ecel Saati - Yazar (İthaki)
Esir Şehrin İnsanları - Yazar (İthaki)
Esir Şehrin İnsanları - Yazar (Adam)
Esir Şehrin Mahpusu - Yazar (İthaki)
Esir Şehrin Mahpusu - Yazar (Adam)
Gansterler Kraliçesi - Yazar (İthaki)
Göl İnsanları - Yazar (İthaki)
Göl İnsanları - Yazar (Adam)
Halk Plajı - Yazar (İthaki)
Hür Şehrin İnsanları - Yazar (İthaki)
Hür Şehrin İnsanları - Yazar (Tekin)
Kara Nara - Yazar (İthaki)
Karılar Koğuşu - Yazar (İthaki)
Kelleci Memet - Yazar (İthaki)
Kelleci Memet - Yazar (Adam)
Kemal'den Piraye'ye Mektuplar - Yazar (İthaki)
Kıran Kırana - Yazar (İthaki)
Körduman - Yazar (Adam)
Körduman - Bütün Yapıtları 23 - Yazar (İthaki)
Köyün Kamburu - Yazar (İthaki)
Köyün Kamburu - Yazar (Adam)
Kurt Kanunu - Yazar (İthaki)
Lükresin Günahları - Yazar (İthaki)
Merhaba Sam Krasmer - Yazar (İthaki)
Namuscular - Yazar (İthaki)
Namuscular - Yazar (Tekin)
Notlar - Sanat - Edebiyat 1 - Yazar (İthaki)
Notlar - Sanat - Edebiyat 2 - Yazar (İthaki)
Notlar Sanat-Edebiyat 3 Dil Dosyası - Yazar (İthaki)
Notlar Sanat-Edebiyat 4 - Yazar (İthaki)
Notlar Sanat-Edebiyat 5 - Yazar (İthaki)
Notlar-Kitap Notları - Yazar (Bağlam)
Notlar/1950 Ön-Cezaevi Notları - Yazar (Bağlam)
Notlar/1950 Ön-Şiirler Ve Ziya İlhan'a Mektuplar - Yazar (Bağlam)
Notlar/Batılaşma - Yazar (Bağlam)
Notlar/çöküntü - Yazar (Bağlam)
Notlar/mektuplar - Yazar (Bağlam)
Notlar/Osmanlılık-Bizans - Yazar (Bağlam)
Notlar/Roman Notları 2 - Yazar (Bağlam)
Notlar/Roman Notları 3 - Yazar (Bağlam)
Notlar/roman Notları-1 - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sanat Edebiyat - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sanat Edebiyat 3 Dil Dosyası - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sanat Edebiyat 4 - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sanat Edebiyatı 2 - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sanat Edebiyatı Dil Not - Yazar (Bağlam)
Notlar/Sosyalizm, Toplum Ve Gerçek - Yazar (Bağlam)
Rahmet Yolları Kesti - Yazar (İthaki)
Rahmet Yolları Kesti - Yazar (Adam)
Sağırdere - Yazar (İthaki)
Sağırdere - Yazar (Adam)
Tefrika Romanları-Cilt 1 1947-1951 Biz Böyle Delikanlılar Değildik - Yazar (İthaki)
Üstadın Ölümü - Yazar (İthaki)
Yedek Sevgili - Yazar (İthaki)
Yediçınar Yaylası - Yazar (İthaki)
Yediçınar Yaylası - Yazar (Adam)
Yol Ayrımı - Yazar (İthaki)
Yorgun Savaşçı - Yazar (İthaki)
Zehra'nın Defteri - Yazar (İthaki)
Sepet Devam
Boş

Para Birimleri
Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.282s