Ana Sayfa (Kitap) » Kişi Bilgisi » Kişi Bilgisi Instagram Pinterest Facebook Twitter RSS - Sadece İmge Yayınları

 

Kişi Bilgisi
Facebook'da PaylaşTwitter'da Paylaş

Sigmund Freud
Sigmund Freud 6 Mayıs 1856 tarihinde Moravia, Freiberg'de doğdu. 1860 yılındaailesi Viyana’ya yerleşti. 1865'te Gymnasium’a (ortaokul) girdi. 1873'te Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girdi. 1876-82 Viyana’da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke’nin yanında çalıştı. 1877 yılında anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler yazmaya başladı. 1881'de Tıp doktoru olarak mezun oldu. Bir yıl sonra Martha Bernays ile nişanlandı. 1882-5 yılları arasında Viyana Genel Hastanesinde çalıştı, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaştı. 1884-7 yıllarında Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar yaptı.

1885'te Nöropataloji Privatdozent’i (üniversite hocası) olarak atandı. 1886 yılında Martha Bernays’la evlendi ve Viyana’da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açtı. 1886-93 arasında Viyana’da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma yaptı ve pek çok çalışması yayınlandı.1887 yılında ilk kez baba oldu ve en büyük kızı Mathilde doğdu. 1887-1902 de Berlin’deki Wilhelm Fliess’le arkadaşlık kurdu ve onunla yazışmaya başladı. Freud’un, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950’de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.

1887 yılında uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başladı. 1888 tarihinde Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer’i izlemeye başladı. Giderek hipnozu bıraktı ve onun yerine serbest çağrışımı geçirdi.1889da Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy’de Bernheim’ı ziyaret etti. Aynı yıl en büyük oğlu Martin doğdu. 1891 yılında Afazi üzerine monografi yaptı. Bir yıl sonra küçük oğlu Ernst doğdu. 1893 ile 1898 ylları arasnda Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler yazdı.

1895 yılında Breuer ile birlikte, “Histeri Üzerine Çalışmalar”; olgu öyküleri ve Freud’un kendi tekniği betimlemesi çalışmalarını yayınladı. 1893 ile 1896 yıllarında Freud’la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı oluştu. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirdi. 1895 yılında Bilimsel bir ruh bilim projesi oluştu ve Freud’un Fliess’e mektupları arasında bulundu. İlk kez 1950’de basıldı. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişimdi, ama Freud’un daha sonraki çoğu kuramının habercisiydi.1896 “Ruh çözümleme” teriminin ortaya çıkış tarihi ve aynı zamanda babasının (80 yaşında) ölüm yılıdır.

1897 Freud’un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açtı. 1900 yılında “Düşlerin Yorumu”. Son bölümünde, Freud’un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlendi. 1901 “Günlük Yaşamın Psikopatolojisi” adlı kiabn yayın tarihidir. Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud’un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koydu. 1902 yılında Professor Extraordinarius olarak atandı. Üç yıl sonra “Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme” isimli çalışmasıyla; İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişini anlattı.

Bir yıl sonra Jung ruh çözümlemeye katıldı. 1908 yılında Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı Salzburg’da yapıldı. 1909'da Freud ve Jung konferans vermek üzere A.B.D.ye çağırıldılar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi bu konferansda anlatıldı. 1910 yıllarında “Narsisizm” kuramı ilk kez ortaya çıkarıldı. 1911 ile 1915 tarihleri arasında Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler yazdı. 1911 yılında Adler ayrıldı. Ruh çözümleme kuramları, psikolojik bir olguya, Dr. Schreber’in öz yaşam öyküsüne uyarlandı. 1912-13 yıllarında “Totem ve Tabu”: Ruh çözümleme, antropolojik malzemeye uyarlandı. 1914 tarihinde Jung Freud ile çalışmalarına son verdi. Böylece “Ruhçözümsel Devinimin Tarihi Üzerine”. Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerdi. Freud Son büyük olgu öyküsü olan, “Kurt Adam”ı yazdı. (1918’e dek yayınlanmamıştır). 1915de Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki “metapsikolojik” makaleden oluşan dizi yayınlandı. 1915-17 yıllarında “Giriş Konferansları” yayınlandı. Bu, Freud’un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı’na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesiydi. 1919 Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması ve ikinci kızının ölüm yılı oldu. 1920'da ”Haz İlkesinin ötesinde”: “yineleme takıntısı” ve “ölüm iç güdüsü” kuramını ilk kez açık olarak tanıttı. 1921 yılı “Grup Ruhbilimi”. Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı oldu. İki yıl sonra “Ego ve İd”.

Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımını yaptı. Ve kanser hastalığı ilk kez ortaya çıktı. 1925 yılındakadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler sundu. Bir yıl sonra “Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete”. Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler sundu. 1927de “Bir yanılsamanın geleceği”. Bir din tartışması: Freud’un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi toplum bilimsel çalışmanın birincisini yayınladı. 1930yılında “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları”nı yayınladı. Bu, Freud’un yıkıcı iç güdüler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünümü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerdi. Freud, Frankfurt kenti tarafından Goethe ödülü ile ödüllendirildi.1933 tarihinde Hitler Almanya’da güç kazandı. Freud’un kitapları Berlin’de halk önünde Naziler tarafından yakıldı. 1934 ile 1938 yılları arasnda yayınlanan “Musa ve Tek Tanrıcılık”. Freud’un yaşarken yayımlanan son kitabı oldu.

1936 yılında Hitler Avusturya’yı işgal etti. Freud, Londra’ya gitmek üzere, Viyana’yı terk etti. O dönemde üzerinde çalıştğı “Ruhçözümlemenin Bir Taslağı”, Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı idi. 23 Eylül 1939 da Londra'da öldü.

Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri olan Freud'un bilime en büyük katkısı insan zihnini araştırmak için yeni bir yol sunmasıydı. Onun büyük başarısı, yalnızca insan ruhunun türlü devinim ve davranışlarının nedenlerini açıklamak değil, aynı zamanda yığılmış bulunan karmaşa durumundaki verileri bir düzen üzere inceleyip belli bir sisteme sokmuş olmasıdır. Freud katı bir determinist idi. Ancak bu düşünsel tutumunu zaman zaman yumuşatmasını bilmiş, her olasılığı bilimsel önyargısızlıkla incelemeye çalışmış ve yaşamının ilk döneminde vardığı kesin gibi görünen kalıpları sonradan bırakmıştır. Freud’un varmış olduğu sonuçlar, kendisinin de kabul ettiği gibi, hiçbir zaman değişmez, şaşmaz, evrensel gerçekler değildir; düşüncelerini, yeni koşullar altında her an değiştirmeğe hazırdır. Önemli olan, ortaya koymuş olduğu ve psikanaliz dediği insan ruhunu inceleme yöntemidir. Freud’un dünyasına ilgi duyanlar yalnızca psikolog ve psikiyatrlar değildir; filozoflar, ahlakçılar, sanatçılar, toplumbilimciler, hatta siyasetçiler bile Freud’un düşünce ve yönteminin etkisi altında kalmışlar, ondan yararlanmışlar, kendilerine yeni ufukların açıldığını görmüşlerdir.Eserleri

Amatör Psikanalizi - Yazar (Say)
Amatör Psikanalizi - Yazar (Cem)
Amatör Psikanalizi Sorunu Üzerine - Yazar (Oda)
Arzu Dürtü Ve Çatışmaları Açığa Çıkarma - Yazar (X)
Bakirelik Tabusu - Yazar (Oda)
Bakirelik Tabusu - Yazar (Telos)
Bastırma ve Bastırılanın Geri Dönüşü - Yazar (Telos)
Ben ve O - Yazar (Telos)
Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış - Yazar (Cem)
Bilim ve İman - Yazar (Kaynak)
Bilim ve İman Bir Yanılsamanın Geleceği - Yazar (Kaynak)
Bilinçaltı - Yazar (X)
Bilinçsiz Olan - Yazar (Telos)
Bir Çocukluk Nevrozu Hikâyesi -Kurt Adam Vakası - Yazar (Say)
Bir Genç Kızın Günlüğü - Yazar (Gece Kitaplığı)
Bir Yanılsamanın Geleceği - Yazar (Oda)
Bir Yanılsamanın Geleceği - Yazar (İdea)
Bir Yanılsamanın Geleceği - Yazar (Alter)
Bir Yanılsamanın Geleceği - Neden Savaş - Freud’dan Einstein’a Mektuplar - Yazar (Say)
Bir Yanılsamanın Geleceği - Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları - Yazar (İdea)
Cinsellik Üzerine - Yazar (Oda)
Cinsellik Üzerine - Yazar (Alter)
Cinsellik Üzerine - Yazar (Payel)
Cinsellik Üzerine - Yazar (Say)
Cinsellik Üzerine - Yazar (Öteki)
Cinsellik Üzerine Üç Deneme Bekaret Tabusu / Kadın Cinselliği / Fetişizm ve Diğe - Yazar (Doruk)
Cinsiyet Üzerine - Yazar (Siyah Beyaz)
Çocukta Fobinin Analizi - Küçük Hans Vakası - Yazar (Say)
Din - Yazar (Kafekültür)
Dinin Kökenleri - Yazar (Payel)
Dinin Kökenleri - Yazar (Öteki)
Dinin Kökenleri - Yazar (Öteki)
Dream Psychology - Yazar (Gece Kitaplığı)
Düşlerin Yorumu - 1 - Yazar (Payel)
Düşlerin Yorumu - 2 - Yazar (Payel)
Espriler ve Bilinçdışı ile İlişkileri - Yazar (Payel)
Eşeysellik Kuramı Üzerine Üç Deneme - Yazar (İdea)
Group Psychology And Analysis Of The Ego - Yazar (Gece Kitaplığı)
Grup Psikolojisi ve Ego Analizi - Yazar (Tutku)
Grup Psikolojisi ve Ego Analizi - Yazar (Alter)
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Yazar (Oda)
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Yazar (İthaki)
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Yazar (Tutku)
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Yazar (Alter)
Günlük Yaşamın Psikopatolojisi - Yazar (Payel)
Haz İlkesinin Ötesinde - Yazar (Alter)
Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd : Ötekini Dinlemek - Yazar (Metis)
Histeri Üzerine Çalışmalar - Yazar (Payel)
Hz. Musa ve Tektanrıcılık - Yazar (Cem)
Hz.Musa Ve Tektanrıcılık - Yazar (Bağlam)
Introduction to Psychoanalysis - Yazar (Gece Kitaplığı)
Kitle Psikolojisi - Yazar (Cem)
Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi - Yazar (Oda)
Kurt Adam Vakası - Yazar (Altıkırkbeş)
Kültürdeki Huzursuzluk - Yazar (Oda)
Kültürdeki Huzursuzluk - Yazar (Say)
Leonardo Da Vinci - Yazar (Barnes & Noble)
Metapsikoloji - Yazar (İdea)
Metapsikoloji - Yazar (Payel)
Metapsikoloji-1 - Yazar (İdea)
Metapsikoloji-2 - Yazar (İdea)
Metapsikoloji-3 - Yazar (İdea)
Metapsikoloji-4 - Yazar (İdea)
Musa ve Tektanrıcılık - Yazar (Say)
Mutlu Olma İhtimalimiz - Yazar (Zeplin)
Mutluluk Dediğimiz Şey - Yazar (Aylak Adam)
Narsisizm Üzerine - Yazar (Oda)
Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası - Yazar (Metis)
Neden Savaş - Yazar (YGS)
Nevrozlar - Yazar (Say)
Niçin Savaş 20.Yüzyılın İki Büyük Düşünüründen Mektuplar - Yazar (Alter)
Niçin Savaş? - Einstein ile Freud'un Yazışmaları - Yazar (Ayraç)
Olgu Öyküleri - 1 - Yazar (Payel)
Olgu Öyküleri - 2 - Yazar (Payel)
Otobiyografi - Yazar (Pinhan)
Psikanaliz Üzerine - Yazar (Siyah Beyaz)
Psikanaliz Üzerine - Yazar (Say)
Psikanaliz Üzerine - Yazar (Cem)
Psikanaliz Üzerine Beş Konferans Ve Psikanalize Toplu Bakış - Yazar (Say)
Psikanaliz Üzerine Konferanslar - Yazar (Alter)
Psikanaliz Üzerine Yeni Araştırmalar ve Bulgular - Yazar (Say)
Psikanaliz ve Uygulama - Yazar (Say)
Psikanalize Giriş - Yazar (Cem)
Psikanalize Giriş Hatalı Eylemler - Yazar (Cem)
Psikanalize Giriş Rüya - Yazar (Cem)
Psikanalize Yeni Giriş Dersleri - Yazar (Öteki)
Psikanalize Yeni Giriş Dersleri - Yazar (Öteki)
Psikopatoloji - Yazar (Payel)
Psikopatoloji Üzerine - Yazar (Öteki)
Psikopatoloji Üzerine - Yazar (Öteki)
Ruh Çözümlemesine Giriş Konferansları - Yazar (Payel)
Ruh Çözümlemesine Yeni Giriş Konferansları - Yazar (Payel)
Ruhçözümlemesinin Tarihi - Yazar (Payel)
Rüya Yorumları-1 - Yazar (İlya)
Rüya Yorumları-2 - Yazar (İlya)
Rüyaların Yorumu - Yazar (Say)
Rüyaların Yorumu -1 - Yazar (Öteki)
Rüyaların Yorumu-1 Cilt - Yazar (Alter)
Rüyaların Yorumu-2 - Yazar (Öteki)
Rüyaların Yorumu-2 Cilt - Yazar (Alter)
Sanat ve Edebiyat - Yazar (Payel)
Sanat Ve Sanatçılar Üzerine - Yazar (Yapı Kredi)
Sanrı ve Düş Gradiva "Gradiva" - Yazar (Payel)
Savaş ve Ölüm Üzerine - Yazar (Oda)
Sevgi ve Cinsellik Üzerine - Yazar (İlya)
Totem and Taboo - Yazar (Gece Kitaplığı)
Totem ve Tabu - Yazar (Kabalcı)
Totem ve Tabu - Yazar (Araf)
Totem ve Tabu - Yazar (Say)
Totem ve Tabu - Yazar (Alter)
Totem ve Tabu - Yazar (İlya)
Totem ve Tabu - Yazar (Sosyal)
Uygarlığa Dair Hoşnutsuzluğumuz - Yazar (Kafka)
Uygarlığın Huzursuzluğu - Yazar (Cem)
Uygarlığın Huzursuzluğu - Yazar (Metis)
Uygarlık Toplum ve Din - Yazar (Payel)
Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları - Yazar (İdea)
Uygarlık, Din ve Toplum - Yazar (Öteki)
Yanılgılar ve Düşler Üzerine - Yazar (Say)
Yas ve Melankoli - Yazar (Telos)
Sepet Devam
Boş

 

Para Birimleri

Satış Destek
Telefon (10:00 - 18:00): (312) 419 46 10 - 11    Faks: (312) 425 65 32    Adres: Konur Sok. No:17 Kızılay / Ankara
Telefon (10:00 - 18:00): (216) 348 60 58    Adres: Mühürdar cad. No:80 Kadıköy / İstanbul
E-Posta: siparis@imge.com.tr   

Bizi buradan takip edebilirsiniz:
Facebook Facebook Twitter Twitter ATOM ATOM RSS - Tüm Kitaplar RSS Kitap RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS Kitap (İmge Yayınları) RSS - Dergi RSS Dergi RSS - Müzik RSS Müzik RSS - Film RSS Film RSS - Hobi RSS Hobi
ATOM ve RSS kanallarını takip edebilmek için bu kanalları destekleyen bir yazılıma ihtiyacınız vardır. Mozilla Firefox ve Microsoft Internet Explorer gibi modern web tarayıcı yazılımları bu kanalları desteklemektedir. Ayrıca bu kanalları destekleyen çeşitli haber okuma yazılımları da mevcuttur.


İmge Kitabevi © 2004

Ana Sayfam Yap  |  Sık Kullanılanlara Ekle

Parse Time: 0.206s